Pet Madness Round 2

Pet Madness Round 2: Dogs - 1

 • Ruby (30%, 85 Votes)
 • Lazlo (22%, 64 Votes)
 • Beau (19%, 53 Votes)
 • Weston (15%, 44 Votes)
 • Jamie (14%, 40 Votes)

Total Voters: 286

Loading ... Loading ...

Pet Madness Round 2: Dogs - 2

 • Hazel Grace (24%, 74 Votes)
 • Coco (23%, 72 Votes)
 • Barkley (20%, 63 Votes)
 • Pax (18%, 56 Votes)
 • Grady (15%, 45 Votes)

Total Voters: 310

Loading ... Loading ...

Pet Madness Round 2: Dogs - 3

 • Jojo (28%, 98 Votes)
 • Harper (25%, 86 Votes)
 • Pepper Pots (18%, 61 Votes)
 • Milo (15%, 52 Votes)
 • Brix (14%, 50 Votes)

Total Voters: 347

Loading ... Loading ...

Pet Madness Round 2: Dogs - 4

 • Pampa (51%, 481 Votes)
 • Fudge (40%, 379 Votes)
 • Scout (5%, 44 Votes)
 • Brutus (3%, 27 Votes)
 • Fraulein (2%, 15 Votes)

Total Voters: 946

Loading ... Loading ...